roboticshawaii

ผู้หญิง สุขภาพ ความงาม เคล็ดลับสุขภาพต่างๆ ความรู้เรื่องของผู้หญิง

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ สถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาดคือ ป่าสนบ้านวัดจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่พักพิงหรือที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง มูเส่คี ซึ่งชาวกะเหรี่ยงได้พึ่งพาอาศัยสถานที่แห่งนี้เพื่อดำรงชีวิตมานับร้อย ๆ ปี พวกเขาได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลรักษาผืนดินผืนป่ากันเป็นอย่างดี

ประสบการณ์การตระเวนภายในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่เที่ยวเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยความหลากทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากมักจะสนใจและเดินทางขึ้นสู่จังหวัดเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก และนอกจากสถานที่เที่ยวเชียงใหม่หลากหลายสถานที่จะเป็นสิ่งที่เย้ายวนใจได้แล้ว สำหรับงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวเชียงใหม่จำนวนมากให้ความสำคัญ ก็นับได้ว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่ได้เดินทางมายังเชียงใหม่อยู่เสมอ เพราะอย่างน้อย สำหรับนักเดินทางแล้ว ก็เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลพร้อมทั้งประเพณีที่มีความสำคัญนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งนักเดินทางที่ไม่เคยได้พบเห็น หรือได้รับรู้มาก่อนหน้านี้ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเทศกาลและประเพณีอะไรบ้าง ก็จะได้พบเห็นกันเมื่อมีโอกาสในการสัญจรท่องเที่ยวไปยังสถานที่เที่ยวเชียงใหม่หลากหลายพื้นที่นั่นเอง     และด้วยเหตุผลนี้นี่เอง […]