ผู้หญิง

แนะ..กลับถึงบ้านรีบอาบน้ำทันที โควิด-19 เราต้องรอด !

ในช่วงที่ยังมีการระบาดของ โควิด-19 เมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรรีบ ล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทันที เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดในต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 คือ การเร่งฉีดวัคซีน และประชาชนควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

การสำรวจการป้องกันตัว และความคิดเห็นของประชาชนในการแพร่ระบาดของ โรค โควิด-19 ในช่วงเดือนเม.ย. 64 กับการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีใหม่ จำนวน 7,891 คน พบว่า ประชาชนเมื่อกลับมาถึงบ้าน รีบ ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำบางครั้งมากที่สุด 49.5% รองลงมา คือ ทำทุกครั้ง 46.3% และไม่ได้ทำเลย 4.2% จากพฤติกรรมดังกล่าว พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเมื่อกลับบ้าน รีบ ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีทำเป็นบางครั้ง ยังคงเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนไม่ได้มีการปฏิบัติทุกครั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ควรทำความสะอาดร่างกาย รีบ ล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

แนะนำประชาชนปฏิบัติ 7 วิธี หยุดโควิด-19 เมื่อกลับถึงบ้าน ดังนี้

  1. ทำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งาน เช่น เบาะที่นั่ง พวงมาลัย
  2. เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน หรือจัดเก็บรองเท้าเป็นสัดส่วน
  3. ถอดหน้ากากอนามัย ทิ้งใส่ถุงให้มิดชิด
  4. เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า มือถือ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  5. ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำสะอาด ก่อนกินอาหาร ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า และหลังจับสิ่งของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ
  6. เปลี่ยนเสื้อผ้า และแยกตะกร้าผ้า ชุดที่ใส่นอกบ้าน และในบ้านออกจากกัน และ
  7. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน

เกี่ยวกับผู้หญิง

เคล็ดลับสุขภาพ

You may also like...