สถานที่ท่องเที่ยว

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ สถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาดคือ ป่าสนบ้านวัดจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่พักพิงหรือที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง มูเส่คี ซึ่งชาวกะเหรี่ยงได้พึ่งพาอาศัยสถานที่แห่งนี้เพื่อดำรงชีวิตมานับร้อย ๆ ปี พวกเขาได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลรักษาผืนดินผืนป่ากันเป็นอย่างดี

ซึ่งชาวกะเหรี่ยงมีทัศนคติและความเชื่อที่ว่า ผืนป่าและผืนดินแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ทำให้พวกเขาต้องคอยดูแลและเอาใจใส่ หากขาดป่าหรือผืนดินแห่งนี้พวกเขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ และด้วยเหตุนี้นี่เอง จึงทำให้ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชี่อของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าที่คับคั่งไปด้วยต้นสนที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสนเขาหรือสนสองใบและสามใบ ที่มักจะขึ้นในพื้นที่สูง 1000 เมตรขึ้นไปเท่านั้น ส่วนยางของต้นสนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอีกเช่นเดียวกัน เช่นนำไปใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย หรือแม้กระทั่งนำไปสกัดเป็น น้ำมันสนที่ใช้ผสมกับสีน้ำมันช่วยให้สีแห้งเร็ว เป็นต้น

และเพื่อเป็นการรักษาความสมดุล อีกทั้งยังคงเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ป่าสนบ้านวัดจันทร์ในจังหวัดเชียงใหม่นี้ จึงไม่มีการทำยางสนแต่อย่างใด ซึ่งชาวบ้านที่นี่ถูกส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ซึ่งเป็นไก่เนื้อพันธุ์ดีกิโลกรัมละหลายร้อยบาทเป็นหลัก

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.