กรมอนามัย เตือนประชาชน จุดประทัดช่วงเทศกาลตรุษจีน ควรระมัดระวังอันตรายจากประทัด ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ทำให้เสี่ยงเกิดอาการหูตึง รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บทางผิวหนัง และอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยอีกด้วย ในช่วงเทศกาลตรุษจีนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดประทัด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซึ่งผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากการโดนสะเก็ดประทัด ทำให้ผิวหนังไหม้ รวมถึงอาจได้รับบาดเจ็บจากประทัดระเบิดจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือหากสัมผัสหรือสูดดมเอาสารเคมีที่อยู่ในรูปของเหลว ผง ไอระเหย และควันพิษ เช่น สารโพแทสเซียมเปอร์คลอเรต สารซัลเฟอร์หรือกำมะถัน สารโพแทสเซียมไนเตรต สารแบเรียมไนเตรต […]