ภาวะวูบหมดสติ มีหลายคนมักจะเคยเป็น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดขึ้นในช่วงที่ร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนน้อย ทำให้สูญเสียความรู้สึก และการทรงตัวชั่วคราว โดยอาการเหล่านี้มักเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง และอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้ ภาวะวูบหมดสติ (Syncope) เป็นอาการสูญเสียความรู้สึกตัว และการทรงตัวชั่วคราว โดยทั่วไปเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะ ทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่วคราวจะมีลักษณะอาการเฉพาะคือ หมดสติเฉียบพลัน เกิดขึ้นชั่วขณะในระยะเวลาอันสั้น และสามารถฟื้นคืนสติได้เอง จะแสดงออกทางอาการหลากหลาย เช่น […]