ในแต่ละปีพบว่ามีหญิงสาวจำนวนมากที่ต้องตายเนื่องจากมะเร็งปากมดลูก โดยต้นเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่พบว่ามักจะเกิดจากการติดโรค HPV ซึ่งสามารถที่จะติดเชื้อได้จากที่หลากหลาย และรวมถึงการมีเซ็กซ์ด้วย แพทย์จำนวนมากจึงเลือกที่จะแนะนำให้ผู้ญิงเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกทีแรก ภายหลังมีเซ็กส์ครั้งแรก เพราะ การตรวมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการต่างๆนั้น ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกโอกาสภายในการที่จะทำการรักษาให้หายโดยใช้แนวทางที่ไม่เสี่ยงสำหรับตัวผู้ป่วยยังมีอยู่มากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเชียว แต่หากพบมะเร็งปากมดลูกภายในระยะลุกลามไปแล้ววิธีการรักษาจะทำได้ยากกว่า พร้อมทั้งคงจะต้องทำการตัดมดลูกทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตของผู้เจ็บป่วย เอาไว้ และเพื่อจะเป็นการป้องกันตนเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูก สิ่งที่เราควรทำคือ ไม่สำส่อน ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน เพราะ […]