การเกาะติดข่าวบันเทิงเกาหลีได้จากทางเว็บไซต์หรือว่าสำนักข่าวเกาหลีโดยตรงนั้น ถือได้ว่าเป็นการติดตามข่าวสารอาจจะเป็นไปในรูปแบบที่ต้องพิจารณา เนื่องจากอย่างน้อยข่าวบันเทิงเกาหลี อาจจะเปรียบเสมือนเป็นข่าวที่ถูกอ้างอิงตามกระแสของศิลปินนักแสดงคนดังภายในช่วงนั้น ๆ เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการที่จะได้รับข่าวสารที่เป็นข่าวจริงแท้ ก็ควรที่จะให้การติดตามข่าวบันเทิงเกาหลี หรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเว็บต่างประเทศหรือว่าจากเว็บไซต์สำนักข่าวเกาหลีโดยตรงถึงจะดีที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคข่าวสารอาจยังไม่ทราบที่มาและที่ไปของข่าว เมื่อได้รับข่าวสารก็ย่อมที่จะเชื่อข่าวนั้น ๆ ไปโดยปริยาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวศิลปินนักแสดงซุปเปอร์สตาร์ของเกาหลีหลากหลายคน ที่เกิดเป็นประเด็นบนหน้าหนังสือพิมพ์ หรือตามข่าวบันเทิงเกาหลีเว็บไซต์ต่าง ๆ […]